KaseNet

Tietoliikenne ja palvelu… Lähelläsi

Tarjouspyyntö KaseNet Köyhäjoen kyläverkko -hankkeen (266806) maanrakennustyöt

KaseNetin Köyhäjoen kyläverkko -hankkeessa rakennetaan tilaajayhteysverkkoa Köyhäjoen kylän alueelle. Hankkeen kohderyhmänä ovat pääasiallisesti yksityiset kuluttajat, pitkien etäisyyksien päässä toimivat maatalousyrittäjät sekä pienyritykset. Valokuituverkon laajentaminen mahdollistaa myös alueen langattomien tietoliikenneyhteyksien kehittämisen tulevaisuudessa. KaseNet Oy:n internet-asiakkailla on jo nyt käytössä 1GB/s symmetrisiä nopeuksia (1000Mbit/s/1000Mbit/s). Hankkeessa rakennettavat asiakasliittymät pystyvät myös samoihin nopeuksiin. Liittymät toimitetaan "avaimet käteen" -periaatteella. Kuitua kylille -hankkeet parantavat alueen etätyömahdollisuuksia sekä mahdollistavat monipaikkaisen työskentelyn. Tällä hetkellä hankealueilla asuvat ihmiset ovat pääosin pelkän 4G mobiiliyhteyden varassa, jonka kapasiteetti ei enää riitä nykyaikaiseen tietoliikennetarpeeseen. Kyläverkkohankkeita on valmisteltu KASE SMART Countryside: Kuitua kylille -hankkeessa.

KaseNet Köyhäjoen kyläverkko -hankkeen rahoittajana on Euroopan maaseudun kehittämisenmaatalousrahasto / Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankinnan kohde

Hankkeessa rakennetaan valokuidulla toteutettavaa liityntäverkkoa, jotka toteutetaan pääsääntöisesti maahan aurattavalla maakaapelilla. Rakennettavien alueiden ojametrejä on kokonaisuudessaan noin 10 kilometriä. Rakennettavat reitit ovat tukikelpoisia lukuun ottamatta tilaajayhteyksien viimeistä 100 m ja tilaajapistettä. Työt suoritetaan oheisen työselityksen ja liitteiden mukaisesti.

KaseNet Köyhäjoen kyläverkko investointihanke ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään.

Työt, dokumentointi ja valvonta suoritetaan liitteissä annettujen ohjeiden mukaisesti. Tyon toteuttajan on eriteltävä työsuoritteet tukikelpoisiin ja tukikelvottomiin, ja raportoitava mahdolliset poikkeamat päiväkohtaisesti.

Alla tarjouspyynnön asiakirjat:

- Tarjouspyyntö.pdf (tarjouspyyntö kokonaisuudessaan)
- Tarjouspohja.pdf
- Tarjouspohja.docx
- Urakkaohjelma.pdf
- Urakkarajaliite.pdf
- Köyhäjoki reittikartta.pdf
- KaseNet yksikköluettelo 2024.pdf
- KaseNet yksikköluettelo 2024.xlsx

Saavutettavuusseloste