Kevennä verotusta! Kotitalousvähennyksen saa myös tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustyöstä vuodesta 2009 alkaen.

Tieto- ja viestintätekniikan töistä kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys koskee verovuoden 2009 alusta lähtien tieto- ja viestintätekniikan laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan sekä tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustöitä.

Kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä on jatkossa esimerkiksi digilaitteen tai antennin asentaminen ja ylläpito sekä tietoliikenneyhteyksien, kuten laajakaistan käyttöönottaminen ja asentaminen.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 3 000 euroon. Vähennys myönnetään siltä osin kuin vähennettävä osa kustannuksista ylittää 100 euroa.

Tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut

Kotitalousvähennykseen oikeuttavia tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalveluita ovat muun muassa:

• digilaitteen tai antennin asentaminen ja korjaaminen
• tietokoneen tai sen oheislaitteen asentaminen ja korjaaminen
• tietoliikenneyhteyksien käyttöönottaminen ja asentaminen 
• tietoturvapalveluiden, hankittujen ohjelmien ja hankittujen päivitysten asentaminen tietotekniselle laitteelle sekä
• kodissa tapahtuva kodin tieto- ja viestintälaitteiden ja -yhteyksien opastustyö.


Kotitalousvähennyksen määrä 2009

Kotitalousvähennyksenä voit vähentää 30 prosenttia maksamastasi palkasta sekä palkan sivukulut tai 60 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta. Vähennystä saa vain työn osuudesta, ei esimerkiksi materiaaleista.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2009 on 3 000 euroa vuodessa. Summa voi koostua pelkästään kotitalous-, remontti- tai tietotekniikkatöistä tai näistä kaikista. Vähennykseen liittyy 100 euron omavastuuosuus.

Maksimivähennyksen eli 3 000 euron vähennyksen saat, jos vuonna 2009 yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä vajaat 5 200 euroa [(5 166 x 60 %) - 100) = 2 999, 60].

Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi vuonna 2009 saada yhteensä 6 000 euron vähennykset. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä pyytäneet. Jos 3 000 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.


http://www.veronmaksajat.fi/omatveroasiat/kotitalousvahennys/

Aiheesta vero.fi sivuilla:
portal.vero.fi/public/default.aspx

Suora linkki verokorttimuutos/hakuun (lomake):
www.vero.fi/nc/doc/download.asp

KaseNet Oy
Lestintie 39
FI-69440 LESTIJÄRVI
FINLAND
Puh. (06) 888 7111
info@kasenet.fi

Tietosuojaseloste
2018 © KaseNet