REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Lestijärven kunta / KaseNet
Lestintie 39
69440 LESTIJÄRVI
p. (06) 888 7223
f. (06) 888 9270

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon

3. Tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan osoite- ja muut yhteystiedot, joissakin tapauksissa myös yksityishenkilön syntymäajan, palvelukuvaukset sekä laskutustiedot.

4. Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

5. Rekisterin suojauksen periaate

Sekä paperi että että sähköisesti talletettu asiakastieto on suojattu yksityisyyden suojasta lain ilmaisemien periaatteiden mukaisesti.
KaseNet Oy
Lestintie 39
FI-69440 LESTIJÄRVI
FINLAND
Puh. (06) 888 7111
info@kasenet.fi

Tietosuojaseloste
2018 © KaseNet